RADIN AGRO ENTERPRISE

 

Sasaran Pasaran

1) Negeri Sembilan
2) Melaka
3) Selangor
4) Kuala Lumpur
5) Wilayah Persekutuan Putrajaya

Kebanyakan hasil pertanian ladang Radin Agri Enterprise di pasarkan kepada pemborong dan penjual pasar basah. Produk ternakan pula dipasarkan ke kedai-kedai jualan daging segar dan restoran-restoran yang memerlukan.

Info Pemasaran
Radin Agro Enterprise

Buat masa ini, Radin Agro Enterprise lebih menumpukan perhatian kepada pemasaran produk-produk berasaskan pertanian. Ini kerana hasil-hasil pertanian yang sudah boleh dipasarkan mendapat permintaan daripada beberapa pemborong dan pelanggan Radin Agro Enterprise sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Sehingga kini pelbagai produk pertanian telah dikeluarkan dan dipasarkan ke merata tempat dan permintaan juga menggalakkan.

 Manakala produk penternakan pula masih dalam usaha penjanaan produk lagi dan dijangka dalam masa 5 tahun akan datang pasaran produk-produk pernternakan Radin Agro Enterprise akan maju. Sehingga kini hanya terdapat beberapa produk dan hasil penternakan sahaja yang dipasarkan mengikut pengeluaran hasil ternakan tertentu.

Senarai Pelanggan Radin Agro Enterprise

Senarai pelanggan akan dipaparkan dalam masa terdekat.